Partio-ohjelma

Partiossa toiminta perustuu partio-ohjelmaan. Ryhmien vetäjät ovat vapaaehtoisia, ja tehtäväänsä koulutettuja. Partio-ohjelma on jaettu ikäkausiin: sudenpennut ovat 7-9 -vuotiaita, seikkailijat 10-12 -vuotiaita, tarpojat 12-15 -vuotiaita, samoajat 15-17 -vuotiaita, vaeltajat 18-22 -vuotiaita ja yli 22-vuotiaat ovat aikuisia mahdollistamassa nuorempien harrastusta.

Partio-ohjelma tarjoaa eri ikäkausille sopivaa ja mielekästä tekemistä. Kokouksissa suoritetaan oman ikäkauden aktiviteetteja, joissa opitaan luonto- ja retkitaitoja, kädentaitoja, ryhmässä toimimista, luovuutta, toimeliaisuutta ja vastuun kantamista – ja samalla pidetään hauskaa! Taidot ja tehtävät kasvavat vähitellen iän myötä. Sudenpentujen toimintaan pyritään aina löytämään vähintään yksi aikuinen vetäjä, samoajat ja vaeltajat taas suunnittelevat paljon itse omaa toimintaansa. Kaikki johtajat ovat vähintään 15 vuotta täyttäneitä.

Lue lisää partio-ohjelmasta täältä! https://partio-ohjelma.fi/